Qineqqusaarutit.

Siunissamut akisussaaffimmik tigusivugut

Upernariartornera qaamanermik nassataqarpoq. Upernaarlu manna qinersinissaq nunatut inuiaqatigiittullu qaamanerusumut ingerlanitsinnut aamma takussutissaalluartutut Demokraatinit isigaarput.

Demokraatit pingaarnerusumik anguniagaat tassaavoq inuiaqatigiinnik inuup sapinngisamik annertunerpaamik kiffaanngissuseqarfigisaanik politikkikkullu nammineq aalajangiisinnaassuseqarfigisaanik pilersitsinissaq. Inunnut nunatsinnik alianaattorsuarmik asannittunut, inuiaqatigiinnillu inuit ataasiakkaat imminnut qaniginerpaasaminnullu sapinngisamik annertunerpaamik akisussaaffimmik tigusiffigisaannik pilersitseqataarusuttunut ineriartortitserusuttunullu partiiuvugut.

Nunatta ukiuni 40-ngajanni Namminersornerulluni oqartussaanitsinni aamma Namminersorluni oqartussaanitsinni partiimit saamerlermit siuttuuffigineqarsimanera isertugaataanngilaq. Tamanna malugineqarsinnaalluarpoq. Allaanngilaq inuup ataasiakkaap inuunerata inuiaqatigiinnit aqunneqarnissaanik naatsorsuuteqarnermik pilersitsisoqarsimasoq. Taamaattariaqanngilaq taamaattussaananilu.

Nammineq inuunerisamut aalajangiisinnaanerup pisussaaffigineqarnerata pisinnaatitaaffigineratalu innuttaasunut uterteqqinneqarnissaanik ineriartortitsinissaq Demokraatit siuttuuffigerusuppaat, pisortallu nukitik tamaasa atorlugit toqqaanissamut kiffaanngissuseqarnerup sapinngisamik annertunerpaanissaanut innuttaasunut suliffeqarfinnullu pitsaanerpaanik sinaakkutissaqartitsissapput.

Tamatumalu kingorna inuup ataasiakkaap – nammineq piumasani malillugu – sinaakkutissat inuiaqatigiinnit aalajangersarneqartut killiligaanani atorsinnaassavai.

KALAALLIT NUNAANNIK pitsaanerpaamik nukittunerpaamillu, inuttut kiffaanngissuseqarnerup imminullu akisussaaffeqarnerup pisussaannartut isigineqarfigisaannik innuttaasut partiillu allat suleqatigalugit qanoq iliorluni pilersitsisoqarsinnaanerata oqallisiginissaa Demokraatinit qilanaarivarput.

Suliassaqarfiit ilaannut qineqqusaarnermi matumani pingaarnerpaatut oqallisigitikkusutatsinnut isummatta isummersuutittalu ilamininngui qinersinermi anguniagassatut pilersaarummi uani atuarsinnaavatit.

Demokraatit qinigassanngortitai tamaasa sinnerlugit innuttaasut tamaasa qinersilluarnissaannik kissaappakka.

Ajunngitsunik kissaallusi
Randi Vestergaard Evaldsen
Siulittaasoq

Demokraatit Qineqqusaarnermi 2018-imi Qineqqusaarutaat

Politikkikkut aalajangiisinnaatitaaneq annertunerusoq

Kalaallit Nunaata sapinngisamik annertunerpaamik politikkikkut nammineerluni aalajangiisinnaassuseqalernissaa kissaatigaarput, inuiaqatigiinnili sanngiinnerpaat tamatumani pilliutigineqanngisaannassapput. Taamaammat isumaqarpugut susassaqarfinnut akisussaaffimmik tigusinissaq inuiaqatigiinni aningaasatigut periarfissat annertusiartornerisa peqatigisaanik ingerlanneqartariaqartoq. Taamatut suliaqarneq piffissalerneqarsinnaananilu ullulerneqarsinnaanngilaq, suliniuteqarnittali ilungersuuteqarnittalu politikkikkut nammineerluni aalajangiisinnaassuseqarnerup annertusarnissaanik inaarutaasumik anguniarneqartuarnissaa pingaaruteqarpoq. Aamma pingaaruteqarpoq aalajangiisarnitta siunissami namminiilivinnissatsinnut inuttut, ilinniartitaanikkut aningaasatigullu piareersarnissatsinnut qulakkeerinneqataanissaat eqqumaffigiuassallugu.

Inunnullu tunngatillugu isumaginninnikkut ajornartorsiutit annertuupilussuit millisarneqartariaqarput nunanilu Islanditut Danmarkitullu ittuni ajornartorsiutinut assingusunut nallersuunneqarsinnaasariaqarlutik. Assersuutigalugu kinguaassiutitigut kannguttaatsuliornerit, meeqqat inissinneqartarnerat, nakuusernerit toqutsinerillu amerlassusaat ikilisarneqartariaqarput. Ajornartorsiutit taakku taama atugaatiginerinut pissutaarpiartut nassaarisariaqarpagut, taamaaliornikkullu ikilisartariaqarlutigit.

Ilinniartitaanermut tunngatillugu meeqqat inuusuttullu meeqqat atuarfiata kingorna ingerlaqqinnissamut qiimmassarnissaat angusassamik toraagaqarluni suliniuteqarnikkut qulakkiissavarput. Sulisinnaasut pisortat allaffissornikkut ingerlatsineranni ilinniagartuutut atorfiit amerlanersaannik inuttalersornissaannut piareersimasut pilersissavagut. Tamatuma saniatigut sulisinnaasut sinneri aamma ilinniarluarsimasariaqarput, sulisussanik sapinngisamik annertunerpaamik immitsinnut pilersorsinnaaqqulluta. Tamannalu atorfinnut tamanut tunngatillugu atuuppoq, assassorissanik suliaqartunit aningaaserivinni siunnersuisunut. Taamatullu anguniagaqarneq iluatsissinnaassappat meeqqat atuarfianni pissutsit ingerlaavartumik naleqqussarneqarlutillu pitsanngorsarneqartariaqarput, meerartavut nunani allani meeqqat suliatigut piginnaasaqarnerisut inissisimalersikkumallugit.

Aningaasaqarnermut tunngatillugu imminut nammassinnaasumik aningaasaqarnissarput ungasittupilussuuarput. Naalagaaffimmit ataatsimoortumik tapiissutit allatigullu pisartakkagut piginatigit maannakkut akileraarutitigut atugarissaarnikkullu qaffasissutsip attatiinnarnissaannut akunnaallisarlugu ukiumut 5 milliardit koruunit amigaatigivagut. Taamaammat pisortat suliassaqarfiini aningaasartuutit qaffasissusiannik ingerlaavartumik naleqqussaanikkut aaqqissuusseqqinnikkullu, namminersorluni inuussutissarsiornerup iluani ingerlanneqartut qanoq iliorluni annertusarnissaannik ingerlaavartumik ukkatarinninnikkut aningaasaqarneq pitsanngorsarneqassaaq.

Allatut oqaatigalugu namminiilivinnissarput ungasittupilussuuvoq, imaanngilarli politikkikkut nammineq aalajangiisinnaassuseqanerulernissaq ajornartoq. Eqqaamassavarput Namminersorneq pillugu inatsisip susassaqarfinnut arlalissuarnut akisussaaffiinnik naalagaaffimmit tigusinissamut periarfissaqartimmatigut, tassuunalu politikkikkut nammineq aalajangiisinnaatitaaneq, sukkassuseq nammineq kissaatigisarput sapinngisarpullu atorlugu ingerlaavartumik annertusarsinnaallutigu. Taamaaliornikkut susassaqarfinnut pisariunerusunut akisussaaffiit namminersortutut naalagaaffinngornermik kinguneqartussat tigunissaat eqqissilluta sulissutigisinnaavagut. Namminiilivinnissaq ilungersuutigisassaraarput. Uatsinnut tunniutiinnarneqarnavianngilaq.

Politikkikkut nammineq aalajangiisinnaanerup annertusarnissaanik sulissuteqarnitta peqatigisaanik Naalagaaffeqatigiinni suleqatigiinnermut eqeersimaartumik pitsaasumillu tunniussaqassaagut. Maannakkorpiaq inissisimaffigisatsinni Naalagaaffeqatigiinnut ilaasortaanerput aningaasaqarnitsinnut, inuiaqatigiit atugarissaarfiusut ingerlanneqarnerinut ilinniartitaanikkullu periarfissatsinnut pingaaruteqarluinnartuuvoq. Tamanna puigussanngilarput. Tamanna tunngavigalugu Naalagaaffeqatigiinni suleqatigiinnermut pitsaasumik pullaveqarnissaq pingaaruteqarpoq, maanna inissisimaffigisatsinni Naalagaaffeqatigiinnut ilaanitsinni iluaqutissartaasut ajoqutissartaasunit amerlanerummata.

Ima iliorniarpugut:

 • Suligasuartussamik suleqatigiissitaliorniarpugut, Namminersorneq pillugu inatsit naapertorlugu susassaqarfiit tigusinnaasatta tigunissaannut piviusorsiortumik piffissamut pilersaarummik saqqummiussaqartussamik
 • Tunngaviusumik inatsisissaq pillugu isumalioqatigiissitaq atorunnaarsinniarparput aningaasallu politikkikkut nammineq aalajangiisinnaassuseqarnerup massakkorpiaq annertusarnissaanik suliniutinut atorlugit
 • Aningaasaqarnikkut aaqqissuusseqqinerit arlallit, inuiaqatigiinni ingerlatat annertusarneqarnissaannik pisortallu aningaasartuutaasa millisarnissaannik siunertaqartut sukkatsisarlugit
 • Meeqqat atuarfiannut aningaasaliissutit amerliniarpagut

Aalisarneq nukittooq ataqatigiissaartorlu

Aalisarneq nukittooq ataqatigiissaartorlu, suliffeqarfiit inuiaqatigiillu sapinngisamik annertunerpaamik aningaasarsiorfigisinnaasaat Demokraatit sulissutiginiarpaat.

Avinngarusimasumi inissisimanitsinni aalisarneq avammut tunisassiornermik inuussutissarsiutitta annersaraat nunattalu aningaasarsiutaata pingaarnersaralugu. Tamannaannarlu pissutigalugu, aalisarneq pillugu politikkikkut aalajangiissatilluta eqqarsarluaqqissaarnissarput pingaaruteqarluinnartuuvoq. Aalisarnermik inuussutissarsiuteqartut kattuffiisa peqataatinneqarnerat aalisarnermik inuussutissarsiummut inuiaqatigiinnullu nuannaarutaasumik pilersitsinissatsinnut pingaaruteqarluinnarpoq.

Tamatumunnga atatillugu puigunngisaannassavarput aalisakkat qaleruallillu imartatsinniittut tassaammata inuiaqatigiit ataatsimoorullugit pigisaat. Nunatta aalisarneq pillugu nutaamik politikkeqalernissani ukiorpassuarni pisariaqartissimavaa, aalisarnerli pillugu politikki nutaaq allatulli soorunami sapinngisamik pitsaanerpaajullunilu naleqquttuusariaqarpoq. Inatsisissap sunniuteqarfigisassai pillugit misissuinerit, misissueqqissaarinerit kingunerisassaanillu naatsorsuinerit ingerlanneqassapput. Allatut oqaatigalugu, inatsisissatut siunnersuummik Inatsisartunut saqqummiussisoqannginnerani suliaq peqqissaarullugu ingerlanneqartariaqarpoq.

Ima iliorniarpugut:

 • Aalisarnermik inuussutissarsiuteqartut kattuffiisalu peqataaffigisaannik suleqatigiissitaliorniarpugut, taakkulu aalisarneq pillugu inatsisissamut nutaamut inassuteqaateqassapput.

Inassuteqaatigineqartut kingunissanik misissueqqissaarinernik kingunissanillu naatsorsuinernik tunngaveqassapput, taamaaliornikkut suliniutigineqartut assigiinngitsut aalisarnermut inuiaqatigiinnullu qanoq sunniuteqarnissaat nassuiarneqarluni. Tamatuma saniatigut inassuteqaatit pisassiissuteqartarnermut aaqqissuussinermut akitsuusersuinermullu aaqqissuussinermut siunnersuutinik imaqassapput inuiaqatigiit inuussutissarsiutillu soqutigisaat pingaartinneqarlutik.

Innuttaasut aningaasaatimik amerlanersaat namminneq pigiinnassavaat

Isertitanit akileraaruteqarnissaq pingaaruteqarpoq. Akileraaruteqarnikkut inuiaqatigiinni atuarfiit, napparsimmaviit, ikiortariallit ikiorneqarnissaat allallu qulakkeerneqartarput. Taamatullu oqareerluta, taava pingaaruteqarpoq eqqaamassallugu inuiaqatigiit tassaanngimmata aningaasarsiortut – innuttaasoq aningaasarsiortuuvoq. Tamannalu tunngavigalugu Demokraatit isumaqarput pingaaruteqartoq qulakkiissallugu innuttaasup nammineq aningaasaatimi sapinngisamik amerlanersaannik pigisaqarnissaa.

Taamaammat akileraarutit sapinngisamik appasissumiitinneqassapput, suliffeqarnerup naammassisaqarnerullu imminut akilersinnaanera innuttaasunut ataasiakkaanut malunnarnerulersillugu.

Innuttaasut aningaasaatiminnik amerlanerusunik pigisaqaannarnissaat qulakkeerniarlugu iliuuserineqarsinnaasut arlaqarput. Aningaasarsianit akileraarutit procentiat appartinneqarsinnaavoq, sulinermut ilanngaammik eqqussisoqarsinnaavoq imaluunniit akitsuutit ilaannik appaalluni. Inuup ataasiakkaap aningaasaatiminik amerlanerusunik pigisaqaannarnissaa qanoq iliorluni qulakkeernissaa Demokraatinut apeqqutaanngilaq, innuttaasulli tamarmik akileraarutinut akitsuutinullu eqeersimaartumik politikkeqarnikkut pisuujunerulernissaat anguniagarilluinnarparput.

Ima iliorniarpugut:

 • Aningaasarsianit akileraarut appartillugu, akitsuutit appartillugit imaluunniit sulinermut ilanngaammik eqqussilluta. Periaaserineqartoq apeqqutaavallaanngilaq, innuttaasut namminneq aningaasaatimik amerlanersaannik pigisaqaannarnissaat qulakkeerneqarpat naammappoq.
 • Akissarsiaqqortunernut akileraarummik eqqussinissamik imaluunniit akileraarutitigut akitsuutitigullu qaffaanissanik allanik eqqarsarnerit suulluunniit akiorniassavagut.

Peqqinnissaqarfik pitsaasoq isumassuinermik suliaqartut ukkataralugit

Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmi immikkoortortaqarfimmi pisortamik atorfinitsitseqqinnermit peqqissaasunik amerlanerusunik atorfinitsitsisoqarnissaa Demokraatini kissaatigineruarput. Isumassuinermik suliallit napparsimalerutta ikiuisussat ukkatarinerusariaqarpagut. Tamatta napparsimalersinnaavugut, aamma tassanngaannartumik pisinnaavoq. Taamaammat peqqinnissaqarfimmik uagut napparsimalerutta asasagulluunniit napparsimalerpata ikiuisinnaasumik peqarnissarput pingaaruteqarpoq.

Ingerlalluartumik peqqinnissaqarfeqarnikkut tamatta toqqissisimalluta saaffiginninnitsigut pisariaqartitatsinnik ikiorneqarnissarput katsorsarneqarnissarpullu qulakkeerneqassaaq. Tamatumani pisariaqarpoq nakorsat peqqissaasullu napparsimasunut attaveqarnermik salliutitsinerunissaat, allaffissornikkut suliassaminnik annikinnerusumik salliutitsillutik. Oqimaaqatigiissitsinissaq artornartuuvoq, Peqqinnissaqarfimmulli aningaasanik amerliartuinnartunik asuli tunioraanissarput iluaqutaanngilaq. Aningaasat eqqortumik atorneqarnissaat aamma ukkatarinerusariaqarparput.

Innuttaasutut inunngornermit toqu tikillugu peqqinnissaqarfimmit pitsaasunik tamakkiisunillu neqerooruteqarfigineqarnissaq qulakkiissavarput. Napparsimaneq naggataagullu toquneq inuunerup ingerlanerani tamatta aqqusaagassaraagut. Taamaammat taamatut artornartorsiornitsinni peqqinnissamut tunngatillugu pitsaanerpaamik neqerooruteqarfigineqarnissarput qulakkeertariaqarparput. Ullumikkut ajoraluartumik taamaattoqanngilaq, perulullutimmi napparsimasut siniffissaat amigaatigisupilussuuagut. Tamatuma ajoraluartumik qanigisaasorpassuit asasamik napparsimanerminni katsorsarneqarnerannik pitsaanngitsumik ajortumillu aqqusaagaqartarnerannik kinguneqartarpoq. Tamanna pitsaanerusariaqarpoq.

Ima iliorniarpugut:

 • Peqqinnissaq pillugu isumalioqatigiissitamik pilersitsiniarpugut, taannalu Peqqinnissaqarfiup paaqqutarinninneq katsorsaanerlu ukkatarinerullugit tamakkiinerusumik pitsaanerusumillu aaqqissuunneqarnissaanut inassuteqaateqassaaq.
 • Inooriaatsimik pissuteqartumik nappaatinik pinaveersaartitsineq annertusarneqassaaq, timigissarneq, nerisaqarneq, pujortartarneq imigassamillu atuineq pillugit toraagalimmik anguniagaqarluni paasissutissiinikkut.
 • Peqqissaasutut ilinniartitaanerup pilerinartuarnissaa qulakkeerlugu, inuiaqatigiittut suliassaqarfimmi tassani sulisussanik immitsinnut pilersorsinnaanngorniassagatta.
 • Aningaasat napparsimasoq malissavaat, napparsimasut ataasiakkaat Namminersorlutik Oqartussanit tapiiffigineqarlutik nammineq akiliuteqarnermikkut nunani allani suliaritissinnaanngortillugit. Taamaaliornikkut utaqqisut ikilisinneqassapput Namminersorlutik Oqartussanut amerlanerusunik aningaasartuutaanngitsumik.
 • Nammineerluni peqqinnissamut sillimmasernissaq pilerinartunngortissavarput. Tamanna inuinnarnut suliffeqarfinnullu sulisuminnut peqqinnissamut sillimmaseerusuttunut assigiimmik atuuppoq. Nammineerluni peqqinnissamut sillimmasiinerit utaqqisut ikilisinneqarnissaannut iluaqutaassapput, aamma napparsimasut ajoqusersimasulluunniit suliffeqarnermut sukkanerusumik utersinnaanngortissavaat.

Sumi najugaqarnissamut kiffaanngissuseqarneq

Illoqarfiit nunaqarfiillu, aamma nunaqarfiit Nuullu akerleriissinneqartarneri sammineqarpallaaqaaq. Nuna tamakkerlugu qanoq pitsaanerpaamik ineriartortitsisoqarsinnaaneranik ukkatarinninneq Demokraatit uterfigeqqikkusunneruaat. Allatut oqaatigalugu, immitsinnut akiuukkunnaarluta immitsinnut nukittorsaqatigiilluta suleqatigiittariaqarpugut.

Nunaqarfinni illoqarfinnilu aningaasalersuisoqarnissaata ukkatarinissaa pinnagu sumiiffiit inuussutissarsiornikkut siuariartornissamullu periarfissaqarfiusut ukkatarinerusariaqarpagut. Nunaqarfimmiuuneq illoqarfimmiuunerluunniit apeqqutaatinnagu pingaaruteqarpoq suliffeqarnissamut periarfissaqarnissaq meeqqallu atuarsinnaanissaat. Taamaammat assersuutigalugu inissianut pisortalluunniit paaqqinnittarfiinut aningaasalersuinissamut innuttaasut amerlassusaat tunngavigineqassanngilaq, taarsiulluguli sumiiffinni ataasiakkaani suut periarfissaanersut aalajangiisuusariaqarput.

Tassunga atatillugu pingaaruteqarpoq erseqqissaatigissallugu illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit innuttaasut nunaqarfimmi/illoqarfimmi pisoqarnissaanut kajumissusermik takutitsisariaqarnerat, taamaaliornikkullu najugaqarfigisamik ineriartornissamut periarfissaqarneranut qulakkeerinneqataallutik.

Demokraatit isumaqarput inuit kikkulluunniit sumi qanorlu najugaqarnissartik aalajangissallugu  kiffaanngissuseqartariaqartut. Pisortat tamanna akuliuffigissanngilluinnarpaat. Inuilli ilisimasariaqarpaat najugaqarfinni mikinerusuni najugaqarneq akisunerugajuttartoq annikitsumik ingerlatsinermi akornutaasut pissutigalugit, aammattaaq ilisimaneqartariaqarpoq pisortat sullissinerat illoqarfimmut anginerusumut naleqqiullugu inukinnerusumi annikinnerusarmat.

Ima iliorniarpugut:

 • Sumiiffiit siuariartornissamut uppernarsarneqarsinnaasumik periarfissaqarfiusut aningaasalersuiffigalugit
 • Illoqarfinnut nutserneq akiornagu akueralugu
 • Inuit sumiiffinnut suliffissalinnut nutsernissaat annertusarniarlugu suliniutinik pilersitsillutalu tapersersuissaagut.

Ilinniartitaaneq suliniuteqarfigisassat pingaarnersaraat

Inuiaqatigiinni ilinniartitaanerup qaffasissusia siuariartorfiujuaannassaaq. Tamanna aningaasaliinernik annertuunik ingerlaavartunillu pisariaqartitsiffiuvoq. Meeqqat tamarmik minnerpaaffittut Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinneq angusimassavaat, aamma innuttaasut sapinngisamik amerlanerpaat inuussutissarsiuteqalernissamut piginnaanngortitsisartunik ilinniagaqassapput. Ilinniagartuutut ilinniagaqarneq inuussutissarsiutitigulluunniit ilinniagaqarneq matumani apeqqutaanngilaq. Ataasiakkaalli namminneq piginnaasamik sapinngisamik atorluarnissaannut ilinniakkamik toqqaanissaat pingaarnerpaavoq, tamanna inummut ataasiakkaamut inuiaqatigiinnullu naleqarnerpaassammat.
Nunatta silarsuarmi nunarsuarmut siaruariartuinnartumi sunniuteqarluni inissisimalernissaata qulakkeernissaanut ilinniartitaaneq sakkussatta pingaarnersarivaat. Tamatumunngalu peqatigitillugu ilinniartitaaneq inuiaqatigiinnut atugarissaartunut toqqammavissaavoq piffissallu ingerlanerani namminersortutut naalagaaffinngornissatsinnik suliniuteqarnitta ilagalugu pingaaruteqarluinnartoq. Ilinniagaqarnitsinni ilisimasassat tunngaviulluinnartut pissarsiarisarpagut kingorna immikkut piginnaasaqarfigiligassagut. Ilinniartitaaneq qaammarsaanerlu atorlugit inuiaqatigiit paasilluarnissaannut toqqammavissaq tamakkerlugu ilinniartarparput. Aamma ilinniartitaaneq qaammarsaanerlu atorlugit nunanut allanut ammariartornissatsinnut ilisimasassat piginnaasassallu pissarsiarissavagut.

Ima iliorniarpugut:

 • Meeqqat atuarfiannut aningaasaliissutit amerliniarpagut, ininullu avatangiisinullu aamma sulinermut sinaakkutissat ima pitsaatigilersillugit nunani avannarlernut nallersuunneqalersinnaalersillugit
 • Meeqqat atuarfianni atuagarsornikkut nukittunerusut aamma atuagarsornikkut sanngiinnerusut qaffasissutsimi eqqortumi unammilligassinnissaat qulakkeerniarparput
 • Nunatsinni ilinniakkatigut neqeroorutigineqartartut tassaassapput inuussutissarsiornerup iluani piumaneqartut, taamaaliornikkut suliffissaaleqilersitsisumik ilinniagaqartoqannginniassammat, soorlu tamanna nunani allani naammattuugassaasartoq.
 • Inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanerit immikkut ukkataralugit, sutigut tamatigut siammasissumik ilinniagaqarsimasut pigilerumallugit.

Namminersorlutik inuussutissarsiuteqartut siuariartornermik atugarissaarnermillu pilersitsissapput


Killilersugaanngitsumik niuerfiit, inuussutissarsiornerup niuernermik tunngaveqartup, killilersugaanngitsumillu unammilleqatigiinnerup sapinngisamik annertunerpaamik siaruarneqarnissaat qulakkeerniarlugu Demokraatit sulissutigaat, taakku tamaasa aqqutigalugit innuttaasunut suliffeqarfinnullu assigiissaartunik naleqquttunillu atugassaqartitsinissaq qulakkeerneqassasoq qularutiginnginnatsigu.

Tamatumunnga atatillugu pisortat suliassaasa pingaarnersaraat aaqqissuussinermik assigiinngitsuni inuiaqatigiinni nutaaliornissamut isumassarsiarpassuarnullu iluaqutaasussamik sinaakkutissaqartitsinissaq, allaffissornikkut malittarisassanik sunik tamanik pisariaqanngitsunik killilersornagit. Suliffeqarfiit namminersortut niuernikkut suliaqarfigisamik ukkatarinissaannut kiffaanngissuseqarnerussapput, ineriartortuarnermikkut nutaaliornermikkullu suliffinnik amerlanerusunik siuariartornermillu pilersitsisinnaanngortillugit, taamatullu aamma atugarissaarnerulersitsillutik.

Nunatsinni pinngortitap pissaqartilluarpaatigut. Imartavut aalisakkanik qalerualinnillu pissaqartitsilluarput, nunap iluani aatsitassaateqarpugut pinngortitarpullu immikkuullarissuuvoq alianaalluinnartuulluni. Pinngortitami pisuussutivut taakku aalisarnerup, aatsitassarsiornerup takornariartitsinerullu iluani aningaasarsiorluarnissatsinnut pissusissamisoortumik periarfissaqartippaatigut.

Nunatsinni suliffeqarfiit unammilleqatigiinnissamut pitsaanerusunik atugassaqartinnissaat qulakkiissavarput. Taamaammat ingerlatseqatigiiffinnut akileraarusersuinikkut procentip unammillersinnaassuseqartuarnissaa pingaaruteqarluinnarpoq. Nunani OECD-mut ilaasuni agguaqatigiissillugu qaffasissutsimit qaffasinnerusassanngilaq – aamma appasinnerusinnaavoq.

Tamatumunngalu peqatigitillugu inuussutissarsiortunut aningaasartuuterpassuit qaffasissutsimi naleqquttumiitittuarnissaat qulakkiissavarput. Akitsuusersuineq inuiaqatigiinnit ima sakkortusarneqartigissanngilaq suliffeqarfiit aningaasalersuinissamut periarfissaannut aamma siuariartornermik suliffinnillu pilersitsinissaannut akornutaalerluni.

Ima iliorniarpugut:

 • Inuussutissarsiortunit inuussutissarsiortullu kattuffiinit peqataaffigineqartumik isumalioqatigiissitaliorniarpugut, inuussutissarsiortut akileraartarnikkut akitsuusersuinikkullu pitsaasunik atugassaqartinnissaat qulakkeerniarlugu qanoq iliortoqarsinnaaneranik inassuteqaateqartussamik.
 • Ingerlatseqatigiiffinnut akileraarut appartinneqassaaq unammillersinnaassuseqalersillugu
 • Takornariartitsisut akiliilluni piniariartitsinissamut aliikkutaralugulu aalisartitsinissamut periarfissanik immikkuullarissunik pilersitsisinnaanerisa ullumikkumut naleqqiullugu ajornannginnerulersinnissaanut sinaakkusiussaagut. Tamanna takornarianik amerlanerusunik ussassaareqataassaaq, taamatullu aamma inuiaqatigiit aningaasaqarnerannut tamarmiusumut pitsanngorsaataalluni.
 • Aatsitassanut politikkimik allanngorartuunngitsumik tutsuiginartumillu ingerlatsisoqarnissaa ilungersuutiginiarparput, Kalaallit Nunaata piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu aningaasalersuiffigisassatut isumannaatsuunera tutsuiginartuuneralu aningaasalersuisartunut takutikkumallugu.
 • Inuussutissarsiortunut toqqaannanngikkaluartumik ikiorsiissutaasartut annertussaannik qulaajaaffiusussamik misissueqqissaarisoqarnissaa siunnersuutiginiarparput, taakku toqqaannartumik tapiissutinngortillugit allanngortinneqarnissaat imaluunniit piivissorneqarnissaat siunertaralugu. Tamatuma saniatigut inuussutissarsiortunut tapiissutit suulluunniit killilimmik piffissaligaassapput, taamaaliornikkut suliffeqarfiit pisortanit tapiissutaannarnik isumalluuteqarlutik ingerlannginnissaat qulakkeerumallugu.
 • Ingerlatseqatigiiffinnik Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartunik ingerlatseqatigiiffinnillu namminersortitanik annertuumik misissueqqissaarisussamik Namminersortunngorsaanermut isumaqalioqatigiissitaliorniarpugut, ingerlatseqatigiiffiit sorliit iluaqutissartalimmik namminersortunngorsarneqarsinnaanerinut inassuteqaateqarnissaa siunertaralugu.

Inuiaqatigiinnut iluaqutissaq annertusarneqassaaq

Kaffisoriarneq mamartunillu kaagisorneq tamatta nuannaraarput. Nunatta aningaasaqarnera nassuiassagaanni kaffisortitsinermut nalinginnaalluinnartumut assersuunneqarsinnaavoq. Assersuutigalugu oqarta kaffisortitsiniartutit. Lagkagiliorputit, taannalu qaaqqusat tamaasa akornanni agguarneqartussaavoq. Qaasut amerliartuinnartillugit tamarmik immikkut kaagisugassaat milliartortussaavoq.

Taava oqarta sapaatit akunnerata tulliani aamma kaffisortitsiniartutit. Tamatumuuna lagkagiliorputit marloriaammik anginerusumik. Qaaqqusat aamma taama amerlatigissapput, taamaammat tamarmik immikkut marloriaammik anginerusumik kaagisugassaqassapput.

Inuiaqatigiit aningaasaqarnerat kaagimut eqqartorneqartumut assinguvoq. Alliartortillugumi agguagassaqarneruleriartussaaq. Aningaasatigut sapinngisamik annertunerpaamik iluaqutissartaqarnissamik pilersitsinissaq Demokraatit ukkatariuassavaat, tamatumalu kingorna agguataarneqarnissaa oqaloqataaffigerusupparput. Kaagimi angisuujuppat, allatut oqaatigalugu periarfissat amerlanerungaassapput. Kaagili mikippat mikisukkuutaat agguarnissaat assortuussutigineqassaaq, tamannalu arlaannaataluunniit iluarinavianngilaa.

Atorsinnaasat sinnerlugit ingerlatsinermut aningaasanik atuisoqannginnissaanik ileqqoq pitsaasoq pingaartipparput. Ima paasillugu, ukiumoortumik aningaasanut inatsisini amigartooruteqarnerit aatsaat periarfissaasariaqarput uppernarsarneqarsinnaappat amigartooruteqarneq assersuutigalugu sanaartornermut aningaasaliissuteqarnermik piffissap ingerlanerani imminut akilertussamik pissuteqarpat. Amigartooruteqarneq ingerlatsinikkut aningaasartuutit annertusisimanerinik pissuteqanngisaannassaaq. Inuiaqatigiinnik ingerlatsineq sunniuteqarluartuussaaq, ingerlaavartumillu sapinngisamik appasinnerpaaffimmiitinneqassalluni.

Ima iliorniarpugut:

 • Pisortat suliassaqarfiinik ingerlatsinermut aningaasartuutit millisarniarpagut
 • Suliniutinik unammillersinnaassutsimut naammassisaqarsinnaasutsimullu pitsanngorsaatasussanik aallartisaaniarpugut
 • Aningaasaqarnermut politikkikkut akisussaassuseqarneq annertusarniarparput Aningaasanullu inatsimmi ukiut tamaasa sinneqartooruteqarnermik annertusiartuinnartumik pilersitsilluta

Ilaqutariit nukittuut inuiaqatigiinnik nukittuunik meeqqanillu nukissaqarluartunik pilersitsisarput

Inuunermi annikilliortilluta ilaqutariit qanittut nukimmik aallerfissaraagut. Aamma Ilaqutariit ulluinnarni asanninnermik, tapersersorneqarnermik isumassorneqarnermillu aallerfissaraagut. Aamma meerartatta isumassuinermik takutitsinissaq aamma imminnut allanullu akisussaaffeqarnissaq ilaqutariinni ilinniartussaavaat. Allatut oqaatigalugu ilaqutariit tassaapput inunnik nukittuunik nunatta siunissaata toqqammavigisassaanik pilersitsinissamut pingaaruteqarluinnartut. Ilaqutariinneq ataatsimoorfiit pigisatta nukittunersaraat qaninnerpaaffigisaralugillu.

Taamaammat ilaqutariit perorsaavittut toqqissisimaffigisatsitullu paarilluarnissaat pingaaruteqarluinnarpoq. Matumanilu ilaqutariit nalinginnaasuunerat, kattunneqarsimanerat, angajoqqaat siuaqatigiittuunerat imaluunniit allatorluinnaq inissisimanerat apeqqutaatinneqanngilaq. Ilaqutariit ataasiakkaat atajuaannarnissaasa qulakkeernissaa siunertaralugu ilaqutariit kikkulluunniit siunnersorneqarnissamut ikiorneqarnissamullu pitsaanerusunik periarfissaqassapput.

Ilaqutariit suliassaasa pingaarutillit ilagaat meeqqanik perorsaarnissaq sapinngisamillu pitsaanerpaamik inuuneqarnissaannut piareersarnissaat. Meeqqat tamarmik pitsaasumik peroriartornissaat ulluinnarnilu pitsaasunik atugaqarnissaat annertunerujussuarmik ukkatarisariaqarparput. Qujanartumillu angajoqqaarpassuaqarpoq akisussaaffimminnik pimoorussisunik, meeqqallu isumassuinermik, toqqissisimanermik asanninnermillu pisariaqartitaannik tunniussaqartunik. Tamanna eqqaamassallugu pingaaruteqarpoq. Aammali pingaaruteqarpoq imminut eqqaasitsissutigissallugu nunatsinni meeraqarmat sumiginnagaasunik. Ilaalumi allaat ingasattumik sumiginnagaapput. Meeqqat taakku ikiussavagut. Tamatumunngalu atatillugu pingaaruteqarluinnarpoq sumiginnaanerit nalunaarutiginissaannut periarfissat pisariaqartut pilersinnissaat, taamaaliornikkut meeqqap illersorneqarnissaa meeqqallu mianerinissaa salliutinneqartuaannaqqullugit. Nalunaarutiginninnerit tamaasa pimoorunneqartassapput erngertumillu isumagineqartassallutik. Nalunaarutiginnittoqarnera assersuutigalugu nipangiussisussaatitaaneq pissutigalugu unittoortinneqanngisaannassaaq.

Ima iliorniarpugut:

 • Angajoqqaatut sulinngiffeqartarneq sivitsorniarparput, meeraq inoorlaaq sapinngisamik sivisunerpaamik angerlarsimaqatigineqarsinnaanngorlugu, taamaaliornikkullu aallaqqaaterpiaanit nukittuumik atassuteqarfigisinnaanngorlugu
 • Nuna tamakkerlugu ilaqutariinnik siunnersortinik pilersitsiniarpugut, innuttaasut pitsaaliuinermik siunertaqartumik pulaartoqarnissaminnut saaffigisinnaasaannik, tamatumanilu ajornartorsiutigisat aaqqiissuteqarfiginissaannut siunnersorneqarlutillu sakkussaminnik tunineqarsinnaassapput.
 • Ilaqutariinnut sullissiviit attatiinnarnerisigut ineriartorteqqinnerisigullu ilaqutariit ikiortariallit ikiorneqartarnerisa ukkatariuarnissaa qulakkeerneqassaaq
 • Meeqqat 0-6-inik ukiullit annertuumik ukkatarineqassapput taakkulu paaqqutarineqarnerinut pissutsit pitsaasuunissaat qulakkeerneqassalluni. Ilaatigut tamanna isumaqarpoq perorsaasunut akissarsiaqarnikkut sulinermilu atuakkatigut pissutsit pitsanngorsassagigut, suliffik pingaarutilik pilerinarnerulersillugu.

Inuunermi artornarsiorfiusumi kikkulluunniit toqqissisimasinnaasariaqarput

Tamatta napparsimaleratarsinnaallutalu suliffitsinnik annaasaqaratarsinnaavugut. Matumanilu inuiaqatigiit isumaginninnikkut sillimaniarnermik toqqissisimanartumik qulakkeerinninnissaat pingaaruteqarpoq, sullinneqarneq kiffartuunneqarnerlu pisinnaatitaaffigisarput pisinnaaniassagatsigu.

Tamanna utoqqartatsinnut innarluutilittatsinnillu aamma atuuppoq. Utoqqalineq toqqissimanartuussaaq aamma innarluuteqartuulluni toqqissisimanartuussaaq. Inuiaqatigiinni eqimattat taakku ataqqinnittumik pineqartussaapput, pitsaasumillu inuuneqarnissaannut aningaasanik ikiuinermillu qulakkeerinnittoqassaaq. Qangaaniilli eqqortoq tassaavoq inuiaqatigiit suulluunniit sanngiitsortaminnik qanoq isumagisaqarnermikkut uuttortarneqartarnerat. Taamattoqarneratalu nakkutigiuarnissaa pingaaruteqarpoq.

Kisianni; nammineersinnaagaanni, taava aamma nammineersinnaasariaqarpoq. Sanngiitsutut politikkikkut nassuiarneqartunut aningaasanik agguaassinissaq inuiaqatigiinnut suliassaanngilaq. Inuit arlaalluunniit assigiinngillat, aamma inuit assigiinngitsut assigiinngitsunik pisariaqartitaqarput. Isumaginninnermi inuit ataasiakkaat pisariaqartitaat isiginiarnerusariaqarpagut tamannalu tunngavigalugu iliuuseqarluta. Inunnut ikiorneqarnissaminnik pisariaqartitsisunut sullissineq pitsaanerpaaq taamaaliornikkut qulakkeerneqassaaq.

Ima iliorniarpugut:

 • Isumaginninnikkut ikiorsiissutit isumaginninnikkullu isumassuineq pisariaqartitsinerpaanut tunngatinneqassapput
 • Innuttaasut ikiorneqarnissaminnik pisariaqartitsisut ikiornissaannut inuiaqatigiit kaagiata naammattumik angissuseqartuarnissaa qulakkeerneqassaaq
 • Utoqqaat ataasiakkaat soraarninngorlutik pitsaanerusumik inuuneqarnissaat qulakkeerniarlugu soraarnerussutisiaqarnissamut ileqqaarnissaq tamanut kajumissaarutigineqassaaq

Angallannikkut aaqqissuussineq pitsaanerusoq akikinnerusorlu

Naak sunaluunniit suli aalajangerneqanngikkaluartoq, Nuummi Ilulissanilu nunani tamalaani mittarfiliortoqarneratigut Qaqortumilu nunap immikkoortuani mittarfiliortoqarneratigut nunatsinni angallannikkut aaqqissuussineq nutaaq atuutilertussanngorpasippoq. Aaqqissuussineq nutaaq Demokraatit suli tapersersorpaat, aningaasalersuinissamillu pisariaqartitsinermut, aningaasalersueriaatsimut, nalorninaateqarsinnaasunik qulaajaanermut isumannaassutsillu naliliiffigineqarneranut tunngatillugu eqqortumik aalajangiisoqarnissaa pingaaruteqarluinnartutut isigaarput.

Mittarfiit nutaat tamarmik immikkut siuariartornermik ineriartornermillu pilersitsinissaat qularutiginngilarput – minnerunngitsumik takornariartitsinerup tungaatigut. Oqaatigineqareersutulli, imminnut akilersinnaasunngorlugit qanoq aningaasalersorneqassanersut sukumiilluinnartumik isumaliutigisariaqarparput.

Innuttaasulli taamatut ingerlataqarnermi puigorneqannginnissaat pingaaruteqarpoq. Mittarfiit nutaat, nunap iluani angallannikkut billettit akikinnerusut atorlugit nunatsinni innuttaasunut tamanut iluaqutaanissaat Demokraatit sulissutiginiarpaat. Mittarfiit nutaat ingerlaarfinni kiffartuussinissamik isumaqatigiissuteqarfiusuni unammilleqatigiinnermut annertunerusumut periarfissanik pitsaanerusunik pilersitsisinnaasariaqarput, taamaaliornikkullu aningaasat ullumikkut atorneqartut atorlugit billettit akikinnerusut qulakkeerneqarsinnaasariaqarlutik. Tamanna innuttaasunut tamanut iluaqutaassaaq.

Ima iliorniarpugut:

 • Ilulissani, Qaqortumi Nuummilu mittarfiit nutaat aningaasalersorneqarnissaata inissinneqarnissaa qinersinerup kingorna sapinngisamik sukkanerpaamik qulakkeerneqassaaq sanaartornissaannullu piffissamut pilersaarut erseqqarissoq pilersinneqarluni.
 • Immikkut ilisimasalinnik suleqatigiissitamik pilersitsiniarpugut, taannalu billettit akikinnerunissaat siunertaralugu kiffartuussinissamik isumaqatigiissutaasussat ilusilersornissaannut inassuteqaateqassaaq. Mittarfiit nutaat suleqatigiissitap sulinerminut ilaatissavai.
Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Atuarneqarsinnaanngila? Teksti allanngoruk. captcha txt