Del

Kære Mimi Karlsen (IA) Grønlands lægeforening og GIF

 

Jeg læste i en artikel i Sermitsiaq.ag d. 19/4-18, at man vil foreslå at give ansvaret af genoptræningspatienter til sundhedsvæsenet, som eks. har fået en hjerneblødning, blodprop o.lign..  Jeg mener ikke, at sundhedsvæsenet skal varetage kommunens opgave. Istedet foreslår jeg, at der bør fokuseres på øgning af kompetencer i form af specialiserede kurser blandt plejepersonalet i kommunerne og derved sikre borgerne bedre genoptræningsforløb i eget hjem og på centrene. Vi bliver nødt til at udnytte de eksisterende ressourcer langt bedre. Det er naivt at tro, at man kan ansætte 2 fysioterapeuter i sundhedsvæsenet, når man ikke har været i stand til at ansætte dem i kommunen. Det mener jeg er for letkøbt. Hvorfor ikke beholde midlerne i kommunen og forsøge at få dem besat? Og hvorfor kan man ikke få dem besat? Sundhedsvæsenet drukner i alle mulige opgaver i forvejen og det gavner ikke genoptræningsborgerne, at være indlagt og udsætte dem for yderligere risici ifm. indlæggelsen.

Som et realistisk forslag kan man kigge på, om det kunne være en fordel at motivere de ledige til, at vælge et arbejdsområde indenfor pleje- og omsorg. Vi har ikke råd til, at lade folk blive hjemme på overførselsindkomst og samtidigt være vidne til en utilstrækkelig behandling af vores patienter og borgere. Aflastningspladser o.lign. bliver ikke brugt til formålet, da man mangler hænder – vær løsningsorienteret i stedet for at kaste ansvaret til sundhedsvæsenet.

Man har ikke defineret tydeligt nok hvilke ansvarsområder, der tilhører hhv. kommunen og sundhedsvæsenet, hvorfor det er blevet for nemt at kaste borgere/patienter rundt i systemet – dét skal vi have stoppet. Det er ikke værdigt for nogen. Derfor skal vi have defineret rammerne langt tydeligere for at sikre trygheden for borgerne/patienterne, men i særdeleshed også for de respektive personaler, som håndterer den direkte kontakt.

IA haft ansvaret for sundhedsområdet i den seneste valgperiode, og det er tydeligt for mig at se, at der ikke er taget højde for ressourcerne i alt for mange år i samfundsøjemed. Vi mangler ganske enkelt de varme hænder!

Derfor har vi brug for, at lave en tydelig strategi for, hvordan vi sikrer vores fremtidige sundhedsvæsen og pleje- og omsorgsområde med de fornødne kompetencer – dette skal også ses i relation til lægeforeningens brev om det øgede pres og manglende kompetencer til at løse de eksisterende udfordringer.

Vi har i alt for mange år været for gode til at slukke brænde og øge bevillinger til det ene og det andet grundet det øgede behov for brug af sundhedsvæsenets ydelser. Det er så her, at idrætten og motionen kommer ind!

GIF skriver til Sermitsiaq.ag d. 17/4-18, at de savner politiske visioner ift. idrætten. Vi skal fra politisk side fremme sporten og avle flere, dygtige idrætsudøvere, som skal være med til at promovere Grønlands fremtid indenfor elitesport. Det er god energi! Men det er ikke kun elitesport. Sporten skal i den grad være en del af hverdagen. Alle bør have mulighed for, at dyrke sunde fritidsinteresser, men ansvaret skal også være op til den enkelte og ikke mindst hos arbejdsgiverne, som er bevidste om de gode effekter af motion i arbejdsiden. Vi skal arbejde ud fra KRAM-princippet (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) for at øge samfundets ressourcer, både på det økonomiske og menneskelige plan, hvis vi skal bryde dårlige vaner. Vi skal begynde at tænke forebyggelse i langt højere grad end vi gør i dag.

Vi kan forebygge blodpropper, kræft og andre livsstilsrelaterede sygdomme ved at indsætte tidligt med bevidsthed om kost og motion. Dette skal ske allerede i daginstitutionerne for at lære vores børn sunde, gode vaner.

Vi har alt at vinde. Som sidegevinst vil vi også opleve et mindre pres på sundhedsvæsenet, som derfor vil få ressourcer til, at arbejde med udviklingstiltag og deraf tilgodese borgernes behov for hjælp med øgede kompleksiteter.

Jeg vil derfor foreslå, at der efter valget kaldes ind til et SAMRÅD med alle relevante parter, hvor der skal drøftes mulighederne for, hvordan vi sammen kan sikre os en sundere og stærkere befolkning til gavn for landets økonomi og folkesundhed.

 

Med venlig hilsen

Anna Wangenheim
Kandidat til Inatsisartut-valg for Demokraatit
(og afdelingssygeplejerske).

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt