Del

Idræt og motion er vigtige byggesten i vores bestræbelser på at skabe et godt liv. Mange livsstilssygdomme kan forebygges gennem idræt og motion. Jeg vil arbejde for, at der kommer mere fokus på idræt og motion til børn allerede i førskolen og at dette arbejde videreføres mere intensivt i folkeskolen, så vi derigennem kan skabe en generelt set bedre sundhed i samfundet

Jeg ønsker en trivsels- og Idrætspolitik, der først og fremmest møntes på den forebyggende og uddannende effekt, og jeg ønsker, at pasningsinstitutioner og folkeskole bliver inddraget i langt højere grad. Fysiske aktiviteter skal være en del af hverdagen allerede i børnehaverne, hvor leg og sjov bliver til en masse god motion, motorisk træning og hvor sunde værdier bliver en naturlig del af hverdagen.

Dette skal fortsætte i folkeskolen, hvor børnenes bevidsthed bliver større og hvor egentlige multisportslege med det sjove konkurrenceelement bliver introduceret. Denne tilgang til idræt, og det at være sund kan så bruges som en løftestang til at sætte fokus på andre sunde værdier såsom snak om rygning, alkohol, hash samt andet misbrug og hvad dette gør ved kroppen.

På ældstetrinnet skal der være fuldt fokus på træningen og dens effekt på kroppen. Man kunne overveje om en ”Idrætslinje” skal være en mulighed, da rigtig mange af de sportsudøvende elever vil have meget fokus på netop dette, og da det også kunne motivere de mere skoletrætte elever.

Jeg forestiller mig, at der gennem hele folkeskolen skal være koblet psykologer og ressourcepersoner på, således at der hurtigt og effektivt kan tages hånd om de problemstillinger, der dukker op og så der derved kan ydes en tværfaglig indsats. Vi vil således kunne screene flere af de børn, som måske går rundt og gemmer på en dårlig oplevelse eller misbrug, og derved tage fat tidligere.

Effekterne af at introducere børn til idræt og motion i en tidlig alder kan ikke undervurderes. Livsstilssygdomme er et voksende problem i hele verden, og der kan på sigt spares mange penge, hvis børn og unge bliver bevidste om at passe på sig selv, om at dyrke motion og om at leve sundt.

herudover er det en særdeles positiv sideeffekt, at eliteidrætten og de forskellige landshold også vil blive styrket af dette tiltag.

 

Mvh.
Morten Funch
Kandidat for Demokraterne

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt