Del

Demokraterne er tilfredse med, at IA nu trækker i land med hensyn til topskat. I forbindelse med sit tilbagetog efterlyser IA bud fra os andre på, hvordan skattepolitikken skal indrettes fremadrettet. Det er ingen hemmelighed, at Demokraternes klare holdning er, at man skal beholde så mange af sine egne penge som muligt. Det har vi sagt fra starten af og det mener vi gavner alle i samfundet.

Det er vigtigt at betale skat af sin indkomst. Skattebetalingen sikrer, at samfundet kan fungere med skoler, sygehuse, hjælp til udsatte med videre. Men det er altid vigtigt at huske på, at det ikke er samfundet, der tjener pengene – det gør borgeren. Og Demokraterne mener, at det er en samfundsopgave at sørge for, at borgeren kan beholde så mange af sine egne penge som muligt. Derfor skal vi konstant stræbe efter så lavt et skatteniveau som muligt. Denne tilgang vil gøre det synligt for den enkelte, at det kan betale sig at have et arbejde og yde en indsats.

Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at indføre den topskat som IA gerne vil. Hvorfor dog lægge en ekstraskat på de mennesker, der er klar til at knokle og til at yde en ekstra indsats? Set med vores øjne er det ikke retfærdigt. Vi ønsker, at alle borgere – uanset indkomst – får mulighed for at beholde flere af deres egne penge.

Sara Olsvig og IA taler altid meget om ulighed. Demokraterne har en anden tilgang til den diskussion. Vi mener ikke, at man skal gå så meget op i om der er nogle der tjener flere penge end andre. Det betragter vi som helt naturligt. Vi mener i stedet, at man skal koncentrere sig om at løfte i bunden således, at de lavest lønnede får flere penge til sig selv. Her er skattepolitikken et vigtigt redskab. Og det gælder både personskat og virksomhedsskat.

På personskatteområdet er det vigtigt, at vi hele tiden bestræber os på at have så lav en skatteprocent som muligt. Det sikrer, at borgerne konstant kan beholde så mange af deres egne penge som muligt. Det er ens for alle uanset indkomst, og det vil sikre, at alle kan bestemme over flere af deres egne penge.

På virksomhedsskatteområdet er det ligeledes vigtigt, at vi sørger for en ordentlig skattepolitik. I dag er selskabsskatteprocenten væsentlig højere her i landet end i de fleste andre lande. Det er med til at svække os. Vi bør sænke selskabsskatteprocenten, så vi sikrer stærkere virksomheder, der har råd til at investere og skabe vækst. Det vil nemlig samtidig skabe nye arbejdspladser, og flere arbejdspladser vil betyde færre arbejdsløse som igen vil betyde, at det vil blive sikret, at vi får løftet i bunden.

Mvh.
Randi Vestergaard Evaldsen
Kandidat for Demokraterne

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt